Over LOGO

De voorloper van vocalgroup Logo is de “Jongerenkerk Oost-Maarland” geweest. Eind jaren zestig van de vorige eeuw waren ondernemende jongeren bezig om een jongerenkerk in Oost-Maarland van de grond te krijgen. De jongerenkerk is gestart in 1973. Er werd een bestuur gevormd, financiële middelen werden gevonden en muziekinstrumenten konden worden aangeschaft.

 

Begin jaren 70: de Jongerenkerk van Oost-Maarland

 

Het prille begin

De heer Hageman, toenmalig dirigent van het Kerkelijk zangkoor te Oost-Maarland, werd door het kerkbestuur uitgeleend aan de vereniging. De doelstelling van in de beginjaren van de vereniging was tweeledig. Allereerst was de vereniging er om teksten, muziek en zang te verzorgen voor liturgische diensten, daarnaast was het een jongerenvereniging waar gezelligheid en ontspanning belangrijk waren.

 

Het Jongerenkoor in de St. Jozef kerk Oost-Maarland met Pastoor Starmans in het midden, eind jaren 70

 

De heer Hageman werd opgevolgd door Coby Naus, zij ging het koor dirigeren. Rond 1977 werd de muzikale leiding overgedragen aan Ben Essers. Uit deze periode zijn de optredens van het koor tijdens de korenfestivals van de ROZ.

 

Impressie van het jongerenkoor tijdens het ROZ korenfestival 1983

 

De heer Essers gaf in 1981 de directiestok over aan Bart Kluten. Na een achttal jaren van dirigeren werd hij opgevolgd door Marcel Ummers. Hij was maar kort bij de vereniging en in het jaar 1990 begon Eric Feron.

 

De jaren 90

In september 1990 werd de naam het de jongerenkerk Oost-Maarland officieel omgezet in “Vocalgroup Logo”. Leden hoefden niet langer meer het lidmaatschap te beëindigen in verband met de maximale leeftijd die verbonden was aan het reglement van de jongerenkerk. Het koor kon, net als haar leden, volwassen worden. Tegelijkertijd met de verandering van de naam, veranderde ook ons repertoire.

De “jongerenkoor liederen” maakten plaats voor eigentijdse en populaire nieuwe nummers. Tot op heden worden deze nummers met veel plezier en enthousiasme gezongen. Voor een overzicht van het huidige repertoire verwijzen we de lezer naar de gelijknamige link.

1998 was een jubileumjaar voor Vocalgroup Logo, het koor bestond toen 25 jaar. Tijdens het jubileumjaar zijn verschillende activiteiten georganiseerd zoals een zeer succesvolle “goederenveiling” in de Laathof en in een stand tijdens de Montmartre feesten in Oost-Maarland kon wijn worden geproefd en het publiek kon zich laten fotograferen in klederdracht. Als afsluiting van het jubileumjaar werd een feestweekend aangeboden van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober 1998.

Het 25-jarig jubileum: de voorkant van het programma boekje

 

Het nieuwe millennium

In 2002 deed Logo actief mee aan het Rabobank – Proms concert te Berg en Terblijt. Het was voor de koorleden een leuke ervaring, drie avonden werd er opgetreden voor het goede doel: Warchild. In een redelijk gevulde en zeer warme sporthal werd gezongen door Logo samen met Vocalgroup Alliance, de plaatselijke harmonie en verschillende lokale artiesten.

“Kerstspektakel in De Laathof” zo luidde de kop van een krantenartikel over de Kerst-Sing-in georganiseerd door Vocalgroup Logo op 14 december 2004. Het was voor het eerst dat Vocalgroup Logo zo een groot korentreffen op touw zette. Naast een optreden van Logo zelf, gaven het Jongerenkoor Joonk Sjaan, het Mergelland Mannenkoor, Vocalgroup Alliance en het New Generation koor acte de presence.

In het jaar 2008 heeft het koor – naast optredens tijdens de paasdagen, Pinksteren en de kerstviering – onder andere de Jongerenmis van de Jonkheid Mheer muzikaal opgeluisterd. In het najaar waren wij een van de deelnemende koren tijdens het korentreffen in Maastricht. Een korentreffen georganiseerd door het jongerenkoor Amby, in het kader van het 30-jarig bestaan van het jongerenkoor.

Voorjaar 2009 was Vocalgroup Logo te gast bij het korentreffen georganiseerd door popkoor Escolum in Elsloo. Gedurende de meimaand verleende Logo eveneens muzikale omlijsting tijdens een tweetal bruidsmissen.

2010 tot nu

Een vijftal nieuwe leden vonden in de loop van 2010 de weg naar het koor. Het repertoire werd uitgebreid met een aantal nieuwe nummers en de agenda met muzikale optredens was flink gevuld. Optredens tijdens de Pasen- en Pinksterenviering in de kerk van Oost-Maarland; het opluisteren van de zaterdagavondmis in de kerk van Breust (Eijsden), Borgharen en Reijmerstok, en een tweetal bruidsmissen aan het einde van de zomer. Dit jaren waren we wederom een van de optredende koren tijdens het Korentreffen in Amby (Maastricht) en de onderstaande foto geeft een impressie van (een deel van) het koor tijdens de opening van een expositie van een viertal kunstenaars in de Terpkerk van Urmond.

Optreden Urmond: opening expositie

 

Als afsluiting van het jaar 2010 hebben we op zondagmiddag 18 december een bijzondere gebeurtenis georganiseerd: een vertel en muzikale kerstwandeling voor inwoners van Oost-Maarland en omstreken. In de namiddag werden de wandelaars welkom geheten in café de Sjmied om de weg gewezen te worden naar een drietal karakteristieke plekken in het dorp. Achtereenvolgens werd het in grote getale aanwezige publiek verrast met een eigentijds kerstverhaal voorgelezen door juf Willeke en een optreden van vocalgroup Logo, waarbij warme chocomel en een wafel werden geserveerd. De wandeling vervolgde met een uitvoering door het kinderkoor alvorens we op het feestelijk versierde kerkplein konden kijken naar het kerstverhaal opgevoerd door de kinderen van de Gezinsmis.

Kerstevenement 2010: muzikale kerstwandeling Oost-Maarland

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd muzikaal kerst evenement, niet in het minst door de vele mensen die betrokken waren bij de organisatie, de inwoners die gehoor gaven aan de oproep om mee te wandelen en door de aanwezigheid van overvloedig gevallen sneeuw. Dit tezamen zorgde voor een toepasselijk en feeëriek kerstgevoel.

Het 40-jarige jubileum

Om ons 40-jarig jubileum te vieren hebben we op zaterdagavond 7 december 2013 een concert georganiseerd in het Cultureel Centrum in Eijsden. Vocalgroup Logo werd voor deze gelegenheid versterkt met leden van ‘Vocalgroup Alliance’ uit Maastricht. Samen met het jeugdorkest ‘Les Jeunes de Ste. Cecile’ onder leiding van Inge Alberti hebben we een avondvullend programma verzorgd met musicalmuziek. Bekende en minder bekende musicalsongs werden afgewisseld door het koor, het orkest en het koor met orkest ten gehore gebracht. Tijdens het concert trad Gerry Jacobs (wethouder Gemeente Eijsden-Margraten) op als gastheer en spreekstalmeester.

Onze dirigent

Eric Feron is onze huidige dirigent maar zijn dirigentschapi is gedurende een aantal jaren onderbroken. Vanaf 2003 heeft Philippe Reuser het koor onder zijn hoede gehad en vanaf 2005 tot de zomer van 2009 stond het koor onder leiding van Pascal Kuijpers. Sinds september 2009 is Eric Feron wederom de dirigent en muzikaal leider van Vocalgroup Logo.

 Eric Feron:

Vanaf september 2009 ben ik, opnieuw, de dirigent van vocalgroup Logo te Oost-Maarland. Vocalgroup Logo is voor mij dan ook geen onbekende. In 1990 heb ik de opleiding schoolmuziek aan het conservatorium van Maastricht succesvol afgerond en in hetzelfde jaar zag ik een affiche hangen met daarop de oproep dat vocalgroup Logo op zoek was naar een nieuwe dirigent. Het dirigeren van dit koor leek mij een passende uitdaging om actief als dirigent aan de slag te kunnen gaan. Het koor heb ik tot 2003 onder mijn hoede gehad en na een zestal jaren van afwezigheid heb ik tot mijn genoegen de draad bij vocalgroup Logo weer kunnen oppakken. Naast mijn dirigeerwerk ben ik als docent muziek op diverse scholen werkzaam geweest, zowel op basisscholen als binnen het voortgezet onderwijs. Na het behalen van het Pabo diploma ben ik momenteel werkzaam als groepsleerkracht op een basisschool in Geleen.